Disclaimer

Woningbouwvereniging Rosehaghe heeft de uiterste zorg besteed aan haar website en getracht de inhoud hiervan zo compleet, correct en toegankelijk mogelijk te maken. Ondanks dat kan de informatie op de site incompleet danwel incorrect zijn. De Woningbouwvereniging geeft daarom geen enkele garantie voor de juistheid en de volledigheid van de inhoud van de site. Zij garandeert ook niet dat de site ononderbroken beschikbaar, foutenvrij of veilig is. Woningbouwvereniging Rosehaghe is daarom niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat door het gebruik van haar website of de informatie daarin. Alleen geautoriseerde papieren documenten van de Woningbouwvereniging hebben juridische status. Als er verschillen zijn tussen de inhoud van de website en een dergelijk document, prevaleert het document.

Op de website vindt u ook links naar derden. Woningbouwvereniging Rosehaghe is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van deze websites

Op alle inhoud van deze website zoals tekst, afbeeldingen en bestanden is het auteursrecht van toepassing. Het materiaal mag niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Woningbouwvereniging Rosehaghe. De informatie op deze site mag wel worden gebruikt als bron voor vrije nieuwsgaring.

 

Banner Image

‘Samen zijn
wij Rosehaghe’

Rosehaghe, een dorp in de stad met een eigen karakter. Met haar 138 eengezinswoningen, 2 bovenwoningen en een verenigingsgebouw is Rosehaghe een van de kleinste, zelfstandige woningbouwverenigingen in Nederland. Een unieke woongemeenschap, bestuurd door de bewoners zelf. Samen zijn wij Rosehaghe.