29 november 2022

Op alle daken van Rosehaghe liggen bij elkaar 1.128 zonnepanelen, goed voor 338.400 kWh (Kilowattuur) aan stroom. Voldoende voor vrijwel de hele behoefte aan stroom in Rosehaghe! April 2019 als pilotproject begonnen in de Kopsstraat en juni 2021 zijn de laatste woningen aangesloten. Maar hoe werkt ‘t ook alweer?

Een omvormer maakt van de door de zonnepanelen opgewekte gelijkstroom wisselstroom. De omvormer levert deze aan de zogenaamde Hermankast die op het dak staat, deze verdeelt de stroom aan de woningen eronder, meestal 4 of 5. De niet-gebruikte zonnestroom wordt middels de huisaansluitingen via het elektriciteitsnet teruggeleverd aan uw gas- en elektraleverancier.

Als de zonnestroom die u (terug)levert gelijk is aan de stroom die u heeft gebruikt, hoeft u dus niets meer te betalen aan uw leverancier. Dit heet salderen, tegen elkaar wegstrepen! Als er meer zonnestroom wordt teruggeleverd dan u heeft verbruikt, dan krijgt u daar een vergoeding voor van uw leverancier; per leverancier is dat verschillend, deze vergoeding is voor de bewoner!

Als er te weinig zonnestroom wordt geleverd moet u uiteraard de stroom die u extra van uw leverancier afneemt gewoon betalen tegen het normale tarief van uw energieleverancier. U blijft sowieso altijd het vastrecht en natuurlijk het gas wat u gebruikt aan uw leverancier betalen, u houdt daar dus gewoon een energiecontract mee.

Vergoeding aan Rosehaghe

Het plaatsen van de zonnepanelen en de aansluiting is geïnvesteerd door Rosehaghe en de woningbouwvereniging is daarmee in feite eigenaar van de zonnestroom. Rosehaghe wil u als afnemer van zonnestroom geen huurverhoging of standaard vergoeding berekenen maar samen met de bewoners kijken naar de werkelijk afgenomen zonnestroom van Rosehaghe.

Op basis daarvan hebben wij met u een afspraak gemaakt voor een vergoeding aan Rosehaghe tegen een tarief van € 0,15 ct. (incl. btw) per geleverde kWh zonnestroom. Rosehaghe behoudt het recht om dit tarief per jaar aan te passen mocht dat van toepassing zijn. Wij hebben echter besloten om voor 2023 de verkoopprijs te laten staan op € 0.15 per kWh, dit in het licht van toegenomen lasten voor levensonderhoud.

De prijs voor ‘normale’ stroom van de leverancier was toen we begonnen ca. € 0,22 ct. per kWh (dit kon per leverancier verschillen), inmiddels zijn de stroomprijzen zo gestegen dat tarieven boven de €0.50 per kWh geen uitzondering meer zijn! Al met al wordt op deze manier nu een mooi voordeel gerealiseerd voor onze bewoners die op zonnestroom aangesloten zijn.

De toekomst van de stroomprijzen blijft onduidelijk, Rosehaghe beweegt mee in die markt maar zorgt ervoor dat u altijd uw voordeel behoudt. Op deze manier betaalt eenieder de stroom die er ook werkelijk wordt verbruikt, wat voor een eerlijke verdeling van het voordeel zorgt.

Hoe gaat de vergoeding in de praktijk?

Inmiddels zijn alle overeenkomsten afgesloten met bewoners die mee wilden doen. Er is op basis van het verbruik van voorgaande jaren (jaarrekening) geïnventariseerd hoeveel zonnestroom bewoners wilden afnemen. De afgesproken vergoeding wordt nu automatisch per maand afgeschreven van uw bankrekening. Na wat kleine kinderziektes werkt het systeem nu prima en krijgen we veel positieve berichten terug van bewoners.

Elk jaar is er gelegenheid om te kijken of de overeenkomst nog klopt en u kunt de zonnestroomafname aanpassen als dat nodig mocht zijn. Mochten uw omstandigheden tussendoor veranderen kunt u altijd contact met ons opnemen zodat we samen kunnen bekijken wat de beste aanpassing is.

Hoe werkt de verdeling?

De zonnepanelen op het dak zijn via de Hermankasten aangesloten op 4 (of 5) woningen. Gezamenlijk brengen die ongeveer 10.000 kWh per jaar op (in het geval van 4 huizen). Gemiddeld zijn er per woning 8 panelen á 300wp beschikbaar (ca. 2500kwh per jaar opbrengst). Deze stroom wordt bij aanvang gelijk verdeeld over de aangesloten huizen, dus in het geval van 4 huizen krijgt iedereen 25% van de gegenereerde zonnestroom.

Als wij van iedereen die aangesloten is op zo’n cluster weten hoeveel stroom dat huishouden daadwerkelijk gebruikt (inventarisatie jaarverbruik en waarover dus ook een afspraak is gemaakt tot vergoeding) kunnen wij de verdeling naar rato inregelen.

Als voorbeeld:

Huis 1 verbruikt 2900 kWh en ontvangt 36% van het totaal
Huis 2 verbruikt 2400 kWh en ontvangt 30% van het totaal
Huis 3 verbruikt 1100 kWh en ontvangt 13% van het totaal
Huis 4 verbruikt 1700 kWh en ontvangt 21% van het totaal

Op die manier krijgt iedereen de juiste hoeveelheid zonnestroom die nodig is en wordt die hoeveelheid vergoed aan Rosehaghe. De bewoner ontvangt ook naar rato terug mocht er overcapaciteit zijn (afgelopen zomer is er bijv. aanzienlijk meer zonnestroom teruggeleverd dan gemiddeld door de vele zonuren).

Hoeveel stroom is er opgewekt?

Het zonnestroom systeem is geïnstalleerd door Lens Energie, als bewoner kunt u via hun klantenportaal van Mijn Herman controleren of er volgens afspraak geleverd wordt, u kunt zich aanmelden via klantenservice@lens-energie.nl. U vermeld daarin uw adres (straat en huisnummer), naam en telefoonnummer (bereikbaarheid in geval van storing).

Zorg ten alle tijde dat de schakelaar PV-panelen in de groepenkast aan (=omhoog) staat! Dit zijn de grijze schakelaars in de meterkast met PV-melding. Via uw slimme meter kunt u ook zien of u zonnestroom teruglevert aan het elektriciteitsnet, daarbij is het handig om via het account of de app van je energieleverancier te zien hoeveel je teruglevert en daarbij ook je energieverbruik te monitoren.

N.B. De Hermankast werkt zo dat het niet elke dag de zonnestroom verdeelt over de aangesloten huizen, maar het gaat huis voor huis. Uiteindelijk zorgt hij voor de juiste verdeling en evenredige balans, het kan dus zijn dat uw aangesloten woning een aantal dagen geen zonnestroom ontvangt.

Moet ik iets regelen bij mijn leverancier?

U hoeft niets te regelen, daar heeft lens-Energie voor gezorgd. Als u uw termijnbedrag wilt aanpassen (dus in feite het bedrag wat u aan Rosehaghe betaald in mindering brengen op het voorschot van uw leverancier) dan moet u dit wel zelf regelen. U kunt het voorschot ook hetzelfde laten, dan ontvangt u aan het eind van het jaar een bedrag terug. Een leuk spaarpotje 🙂

Moet ik verder nog ergens op letten?

Nee, eigenlijk niet. U kunt gewoon alles doen zoals u dat deed voordat de zonnestroom was aangesloten. U hoeft geen rekening met de zon te houden om uw was te draaien en ook als de zon niet schijnt heeft u gewoon stroom, net zoals u gewend was. Kijk wel regelmatig in Mijn Herman en check in uw meterkast of de schakelaar PV-panelen nog aan (= omhoog) staat.

Met zonnige groet,

Namens het bestuur van W.B.V. Rosehaghe
Maarten Nelissen

Banner Image

‘Samen zijn
wij Rosehaghe’

Rosehaghe, een dorp in de stad met een eigen karakter. Met haar 138 eengezinswoningen, 2 bovenwoningen en een verenigingsgebouw is Rosehaghe een van de kleinste, zelfstandige woningbouwverenigingen in Nederland. Een unieke woongemeenschap, bestuurd door de bewoners zelf. Samen zijn wij Rosehaghe.