29 april 2023

Erg jammer, Wim de Wijs gaat per 1 juni stoppen met zijn taak als beheerder van het Zaeltje. Wim kan het fysiek niet meer aan, het wordt hem te zwaar om alle voorkomende werkzaamheden te verrichten. Wim is een perfectionist, dat is hij altijd geweest ook voor het Zaeltje waarvan hij sinds de start in 2014 beheerder is geweest. Hij was er altijd en alle voorkomende hand-en-spandiensten die de taak met zich meebracht werden door hem ingevuld. Wim gaan we missen ook omdat iemand van zijn kaliber niet makkelijk te vervangen is. Wij zijn al wel in gesprek met iemand die eventueel een vervanger zou kunnen zijn, maar daar er nog niets concreets is, zijn nog geen mededelingen over te doen. Wim wordt uiteraard nog in het zonnetje gezet, meer informatie hierover volgt.

Het bestuur van stichting het Zaeltje,

Petra, Wil en Krijn

Banner Image

‘Samen zijn
wij Rosehaghe’

Rosehaghe, een dorp in de stad met een eigen karakter. Met haar 138 eengezinswoningen, 2 bovenwoningen en een verenigingsgebouw is Rosehaghe een van de kleinste, zelfstandige woningbouwverenigingen in Nederland. Een unieke woongemeenschap, bestuurd door de bewoners zelf. Samen zijn wij Rosehaghe.