24 oktober 2023

Bewonerscommissie Rosehaghe heeft op maandag 6 november a.s. najaarsoverleg. Uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn is de gebiedsverbinder Zuidwest van gemeente Haarlem, mevr. Boxhoorn.

Zij zal ons bijpraten over de stand van zaken rondom de voorgenomen plannen voor herinrichting van onze wijk. Dit project, voor het mooier, veiliger en functioneler naken van stoepen, straten en straatmeubilair zou uitgevoerd worden in 2022 maar is uitgesteld tot onbekende data. Wel zijn er in afgelopen jaren incidentele verbeteringen aangebracht aan stoep en straat van de Anslijnstraat en is er een betere speelplek gekomen op hoek Kopstraat en Hoofmanstraat.

De bewonerscommissie zal in het komende gesprek ieder geval het belang van inbreng Rosehaghe bewoners overbrengen. Bewonersparticipatie is destijds al beloofd. Wij wachten dus nog steeds geduldig de uitnodiging van de Gemeente af om onze wensen, ideeën en voorstellen met betrekking tot herinrichting van de hele wijk te delen met de plannenmakers.

In de volgende nieuwsbrief hopen wij u al iets meer over het vervolg van het traject te kunnen meedelen, Heeft u op andere gebieden prangende onderwerpen die u aan bewonerscommissie en/of, via de bc, aan het bestuur wilt voorleggen, neem contact met ons op. Anonimiteit is gewaarborgd. Eind november heeft de bc overleg met het bestuur.

Bewonerscommissie@rosehaghe.nl
secretaris Otto Schilling 0627363316

Banner Image

‘Samen zijn
wij Rosehaghe’

Rosehaghe, een dorp in de stad met een eigen karakter. Met haar 138 eengezinswoningen, 2 bovenwoningen en een verenigingsgebouw is Rosehaghe een van de kleinste, zelfstandige woningbouwverenigingen in Nederland. Een unieke woongemeenschap, bestuurd door de bewoners zelf. Samen zijn wij Rosehaghe.