3 juli 2024

In de afgelopen maanden is ook onze buurt het toneel geweest van aanleg van glasvezelkabels. Ergerniswekkend was dat er tot driemaal toe , op verschillende data,  stoepen opengebroken werden. Kan dat niet in één keer? Reactie van Gemeente Haarlem:

“Uw vraag over de coördinatie van de aanleg van verschillende providers begrijpen we. Helaas hebben wij als gemeente beperkte invloed op de bedrijfsvoering van telecombedrijven, aangezien de wetgeving in de Telecommunicatiewet bepaalt dat grondeigenaren bepaalde telecomkabels moeten gedogen. De gemeente Haarlem, als grondeigenaar, moet zich aan deze regels houden en kan bedrijven niet weigeren. Het gebrek aan invloed op de bedrijfsvoering van telecombedrijven betekent dat we niet kunnen afdwingen dat ze gezamenlijk aanleggen. We hebben wel geprobeerd om bedrijven aan te moedigen tot gezamenlijke aanleg, maar helaas heeft dat tot nu toe geen resultaat opgeleverd. We begrijpen dat de overlast in de openbare ruimte een keerzijde is van deze ontwikkelingen, maar we verwachten dat de stad tegen medio 2024 volledig voorzien zal zijn van een glasvezelnetwerk.

Positief is dat de mensen van de aanleg snel werkten. In een ochtend was de stoep over een hele straatlengte open en weer dicht . Hun wordt dit werk ook maar opgedragen ,het is te hopen dat zij door wijkbewoners vriendelijk zijn bejegend.

Positief is ook dat er bloembakken aan de bruggen over de Brouwersvaart zijn gekomen ( Net als in het Garenkokerkwartier). Wijkraad Garenkoker heeft daarvoor de aanvraag gedaan bij de Gemeente en in samenspraak met onze bewonerscommissie zijn de bloembakken nu ook in Rosehaghe gerealiseerd.

Reageren: bewonerscommissie@rosehaghe.nl of via een van de contactnummers van  bc leden op website Rosehaghe

Banner Image

‘Samen zijn
wij Rosehaghe’

Rosehaghe, een dorp in de stad met een eigen karakter. Met haar 138 eengezinswoningen, 2 bovenwoningen en een verenigingsgebouw is Rosehaghe een van de kleinste, zelfstandige woningbouwverenigingen in Nederland. Een unieke woongemeenschap, bestuurd door de bewoners zelf. Samen zijn wij Rosehaghe.