15 oktober 2021
Deze zomer heeft het bestuur een nieuwe strategienota geschreven met een bredere blik dan eerdere nota’s. Op dit moment is de inspraakronde met diverse belanghebbenden gaande. We verwachten dat deze definitief zal worden vastgesteld in december 2021. Zo zal deze strategie dan de basis vormen voor ons beleid en de afspraken die gemaakt worden met partijen om ons heen.

 

Ons concept strategienota kunt u hier downloaden.

Banner Image

‘Samen zijn
wij Rosehaghe’

Rosehaghe, een dorp in de stad met een eigen karakter. Met haar 138 eengezinswoningen, 2 bovenwoningen en een verenigingsgebouw is Rosehaghe een van de kleinste, zelfstandige woningbouwverenigingen in Nederland. Een unieke woongemeenschap, bestuurd door de bewoners zelf. Samen zijn wij Rosehaghe.