11 juni 2023

Hoe ervaart u het wonen in Rosehaghe, en zijn er verbeterpunten? Die vragen stonden centraal in de door de Bewonerscommissie en het Bestuur verzonden enquêtes. Twee enquêtes met beide een hoge respons. Nogmaals bedankt voor uw deelname!

Uit uw deelname en de gegeven antwoorden blijkt een hoge mate van betrokkenheid bij onze mooie buurt. Ook bent u over het algemeen zeer tevreden over wonen in Rosehaghe, met de leefomgeving en dubbele ramen als belangrijkste verbeterpunten.

Meer gedetailleerde informatie vindt u in deze rapportages:

Resultaten enquête Bestuur plus advies KWH
Resultaten enquête Bewoners Commissie

Ook zullen de enquêtes plus resultaten besproken worden tijdens de Algemene Ledenvergadering op 29 juni aanstaande in Het Zaeltje. Graag tot dan!

Vriendelijke groet,
Huib Zeevenhooven namens het bestuur van woningbouwvereniging Rosehaghe

Banner Image

‘Samen zijn
wij Rosehaghe’

Rosehaghe, een dorp in de stad met een eigen karakter. Met haar 138 eengezinswoningen, 2 bovenwoningen en een verenigingsgebouw is Rosehaghe een van de kleinste, zelfstandige woningbouwverenigingen in Nederland. Een unieke woongemeenschap, bestuurd door de bewoners zelf. Samen zijn wij Rosehaghe.