7 februari 2023

De resultaten van de recent door de Bewonerscommissie gehouden enquête Duurzaamheid en Energie kunt u hier bekijken. Bewonerscommissie Rosehaghe bedankt alle deelnemers. Eventuele vragen/opmerkingen over de resultaten kunt u sturen naar bewonerscommissie@rosehaghe.nl

Banner Image

‘Samen zijn
wij Rosehaghe’

Rosehaghe, een dorp in de stad met een eigen karakter. Met haar 138 eengezinswoningen, 2 bovenwoningen en een verenigingsgebouw is Rosehaghe een van de kleinste, zelfstandige woningbouwverenigingen in Nederland. Een unieke woongemeenschap, bestuurd door de bewoners zelf. Samen zijn wij Rosehaghe.