8 mei 2023
Helaas stopt één team van de schoonmakers, zij hebben het met plezier en volledige inzet ruim anderhalf jaar gedaan. Maar hebben inmiddels teveel andere bezigheden, waardoor ze het niet meer kunnen voortzetten. Wij zijn dus op zoek naar een vrijwilliger, die deze taak wil overnemen vanaf 14 mei. De taak bestaat uit het stofzuigen, dweilen van de vloer van gang en Zaeltje. Ook het schoonmaken en dweilen van de toiletten hoort daarbij. Voor verdere uitleg kan geïnformeerd worden bij Wil Maris, penningmeester van het bestuur van het Zaeltje. Zij heeft ook enkele jaren de schoonmaak verzorgd. Omdat dit een verantwoordelijke taak is, waarbij voor een goede hygiëne gezorgd moet worden, wordt hiervoor een vrijwilligers vergoeding gegeven.
Vragen en reacties graag naar het bestuur van het Zaeltje t.n.v. Petra de Beurs, secretaris
Het bestuur van het Zaeltje:
Krijn Kluft voorzitter
Petra de Beurs secretaris
Wil Maris penningmeester
Banner Image

‘Samen zijn
wij Rosehaghe’

Rosehaghe, een dorp in de stad met een eigen karakter. Met haar 138 eengezinswoningen, 2 bovenwoningen en een verenigingsgebouw is Rosehaghe een van de kleinste, zelfstandige woningbouwverenigingen in Nederland. Een unieke woongemeenschap, bestuurd door de bewoners zelf. Samen zijn wij Rosehaghe.