2 december 2020
Beste bewoners van Rosehaghe. Gekke tijden. Allemaal een beetje opgesloten in onze eigen bubble. Toch gaat het beheren en ontwikkelen van de woningbouwvereniging gewoon door. Wij, het bestuur, missen ook de ledenvergaderingen. Om jullie goed op de hoogte te houden van alle gebeurtenissen. Even bij de grootste verandering te beginnen. De zonnepanelen.

In april 2019 gingen de eerste 110 panelen op de daken van de 13 woningen aan de Kopsstraat. December 2019 volgden de 42 woningen aan de Merkmanstraat, stuk Brouwerskade en stukje Hoofmanstraat. Daarna viel het door Corona stil. In juni hebben wij, als bestuur, alle offertes getekend voor het volledig installeren van panelen op alle resterende daken. Door alle maatregelen heeft dat in 2020 een behoorlijke vertraging opgelopen.

De installaties werken gelukkig grotendeels vlekkeloos, behoudens een paar kleine fouten. Opstartprobleempjes die gelukkig verholpen konden worden. Wat ook een mooie score is het feit dat vrijwel iedereen meedoet. De inzet van het bestuur is ook om een behoorlijk voordeel aan de bewoner te gunnen. De inzet voor de wbv is om over een periode van 25 jaar quitte te spelen. Hiermee worden de stijgende woonlasten van de bewoners wat verholpen.

Vanaf 7 januari 2021 wordt er een start gemaakt met de installatie van het volgende deel zonnepanelen. Het centrale blok, twintig woningen tussen de Kopsstraat, Zijlweg en Hoofmanstraat en de woningen die aan ’t Zaeltje vastzitten, twee bovenwoningen en drie woonhuizen. Als het goed is zullen de panelen daar in februari/maart operationeel zijn.

De bedoeling is om direct daarachter het lange blok aan de Hoofmanstraat en het ontbrekende deel Brouwerskade aan te pakken. Daarna aansluitend de nog resterende woningen aan Anslijnstraat. Hopelijk zijn dan in de zomer 2021 alle woningen aangesloten op een operationeel zonnestroom net. Toch ruim een half jaar later dan de bedoeling was.

Alle bewoners krijgen individueel en met inachtneming van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen aandacht bij het opmaken van het contract voor zonnestroom. Hiermee zijn goede ervaringen opgedaan in 2020. Het is nieuw en belangrijk om goed te begrijpen wat er allemaal speelt. Dus tot ziens aan de mensen die de panelen nog krijgen en aan allen een warme Kerst en een goed nieuw jaar gewenst.

De voorzitter

Banner Image

‘Samen zijn
wij Rosehaghe’

Rosehaghe, een dorp in de stad met een eigen karakter. Met haar 138 eengezinswoningen, 2 bovenwoningen en een verenigingsgebouw is Rosehaghe een van de kleinste, zelfstandige woningbouwverenigingen in Nederland. Een unieke woongemeenschap, bestuurd door de bewoners zelf. Samen zijn wij Rosehaghe.