31 mei 2022
Het Jaarverslag over 2021 van Woningbouwvereniging Rosehaghe is vastgesteld door zowel het Bestuur als de Raad van Commissarissen. Verstegen Accountants te Dordrecht heeft het jaarverslag gecontroleerd, beoordeeld en vervolgens goedgekeurd. De bevindingen van de controlerend accountant kunt u terug vinden in het Accountantsverslag 2021.

 

Mooie prestaties in 2021

  • Voor de resterende 85 woningen en het gemeenschapsgebouw zijn zonnepanelen geïnstalleerd en in werking gezet. Alle woningen zijn aangesloten op zonnestroom.
  • De uitgebreide voorbereiding van de duurzaamheidsinvestering met behulp van een pilotwoning.
  • De vernieuwing en herijking van de meerjaren-strategienota.
  • De vereenvoudiging en verdere professionalisering van de financiële verslaglegging.
  • Leefbaarheid en samenleving.
Banner Image

‘Samen zijn
wij Rosehaghe’

Rosehaghe, een dorp in de stad met een eigen karakter. Met haar 138 eengezinswoningen, 2 bovenwoningen en een verenigingsgebouw is Rosehaghe een van de kleinste, zelfstandige woningbouwverenigingen in Nederland. Een unieke woongemeenschap, bestuurd door de bewoners zelf. Samen zijn wij Rosehaghe.