1 augustus 2021
Het jaarverslag over 2020 van Woningbouwvereniging Rosehaghe is vastgesteld door zowel het Bestuur als de Raad van Commissarissen. Verstegen Accountants te Dordrecht heeft het jaarverslag gecontroleerd, beoordeeld en vervolgens goedgekeurd.

Woningcorporaties moeten jaarlijks prognose- en verantwoordingsinformatie (dPi en dVi) aanleveren bij de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Koepelorganisatie Aedes ontvangt een subset van deze verantwoordingsinformatie ten behoeve van benchlearning. Deze organisaties werken samen in SBR-wonen.

Woningbouwvereniging Rosehaghe heeft de verantwoordingsinformatie (het jaarverslag, oftewel de dVi) over 2020 tijdig (voor 1 juli 2021) via Standard Business Reporting (SBR) ingediend in het portaal van SBR-wonen.

Banner Image

‘Samen zijn
wij Rosehaghe’

Rosehaghe, een dorp in de stad met een eigen karakter. Met haar 138 eengezinswoningen, 2 bovenwoningen en een verenigingsgebouw is Rosehaghe een van de kleinste, zelfstandige woningbouwverenigingen in Nederland. Een unieke woongemeenschap, bestuurd door de bewoners zelf. Samen zijn wij Rosehaghe.