12 maart 2024

Van het bestuur:

Om verdere duurzaamheidsmaatregelen mogelijk te maken – zoals alle woningen voorzien van dubbelglas – zijn wij van plan het aantal vrijesectorwoningen te verhogen, van de huidige vier- naar straks twintig woningen. Het bestuur ziet dit als een noodzakelijke stap aangezien de glasverdubbeling van alle woningen is begroot op € 2 miljoen, wanneer dit in 6-7 jaar wordt uitgevoerd. De inkomsten uit sociale huur bieden onvoldoende ruimte voor zo’n investering, daarom hebben wij gekozen voor het verhogen van het aantal vrijesectorwoningen. Op basis van deze keuze kunnen we dan extra geld lenen bij het Nationaal Restauratie fonds.

Het verhogen van het aantal vrijesectorwoningen kan echter alleen na een administratieve scheiding tussen sociale huurwoningen en vrijesectorwoningen. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) stelt dit als eis, en voordat de Aw toestemming geeft, kijkt gemeente Haarlem ook naar ons plan en geeft haar zienswijze. Als eerste zullen we deze instanties zo ver dienen te krijgen dat ze mee willen in onze noodzakelijke keuze. Het bestuur is daarom druk bezig met het voorbereiden van deze ‘scheiding’, zodat die 1-1-2025 kan plaatsvinden. Het is alleen een scheiding op papier, huurders merken er niets van.

In het meest gunstige geval kunnen we dus in de loop van 2025 met de glasverdubbeling van start gaan. Dat heeft te maken met de beschikbaarheid en de planning van het hele proces in 6-7 jaar. Wanneer er belangrijke resultaten worden behaald, brengen we dit ook weer naar buiten via website, nieuwsbrief en krant. U hoort van ons.

Namens het bestuur:

Huib Zeevenhooven voorzitter

Banner Image

‘Samen zijn
wij Rosehaghe’

Rosehaghe, een dorp in de stad met een eigen karakter. Met haar 138 eengezinswoningen, 2 bovenwoningen en een verenigingsgebouw is Rosehaghe een van de kleinste, zelfstandige woningbouwverenigingen in Nederland. Een unieke woongemeenschap, bestuurd door de bewoners zelf. Samen zijn wij Rosehaghe.