14 september 2022

Vorig jaar heeft het Kabinet besloten de huren te bevriezen en voor sommige huishoudens de huren te verlagen. De huurbevriezing heeft iedereen in 2021 ervaren. De eenmalige huurverlaging kon ingaan wanneer de bewoner aan bepaalde voorwaarden voldeed.

 

Lees hierover op https://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021

Om te bepalen of de bewoner voldeed aan de voorwaarden voor de eenmalige huurverlaging kregen wij per adres anonieme informatie van de Belastingdienst over het huishoudinkomen. Peiljaar was echter twee jaar eerder, 2019. Wanneer uw inkomen in 2021 lager was dan in 2019, kon u zelf een verzoek tot huurverlaging indienen.

Bewoners waarbij het inkomen in 2022 aanzienlijk is gedaald bieden wij nu de mogelijkheid om ook in 2022 in aanmerking te komen voor de eenmalige huurverlagingsmaatregel uit 2021. Dat is bijzonder, want niet wettelijk verplicht. Wat wij als bestuur voorstaan is daar waar nodig te helpen bij de woonlasten.

Dus wanneer uw inkomen in 2022 aanzienlijk is gedaald in vergelijking met 2021 of het peiljaar 2019, dan kunt u via administratie@rosehaghe.nl een verzoek doen om ook in 2022 in aanmerking te komen voor de eenmalige huurverlaging beleidsmaatregel van 2021.

Overigens wil het Kabinet in 2023 of in 2024 wederom een huurverlaging in laten gaan, plannen hierover zijn nog onduidelijk.

Namens het bestuur van WBV Rosehaghe.
Huib Zeevenhooven

Banner Image

‘Samen zijn
wij Rosehaghe’

Rosehaghe, een dorp in de stad met een eigen karakter. Met haar 138 eengezinswoningen, 2 bovenwoningen en een verenigingsgebouw is Rosehaghe een van de kleinste, zelfstandige woningbouwverenigingen in Nederland. Een unieke woongemeenschap, bestuurd door de bewoners zelf. Samen zijn wij Rosehaghe.