3 juli 2024

Aanstaande 28 september vieren we Burendag én 10 jaar Het Zaeltje. Ook dit jaar willen wij er weer een heel mooie, gezamenlijk georganiseerde dag van maken. In het programmateam hebben we al enkele ideeën geopperd. Zoals Oud Hollandse spellen (sjoel competitie!), Springkussen, stormbaancircuit, speurtocht door de buurt voor kinderen, en een afsluiting met gezamenlijk eten (catering door Toko Sama Sama?) en ijscokar. Maar meer ideeën en suggesties zijn van harte welkom en gaag willen wij die met een aantal vrijwilligers/ buurtbewoners tot weer een heel feestelijke dag uitwerken.

Help je mee? Opgeven kan bij Miny Schrotenboer, 023-5340860, email j.schrotenboer@chello.nl of bij één van de andere programmateamleden.

Wij zullen begin september een bijeenkomst houden om samen een draaiboek op te stellen met wie, wat, wanneer wil gaan doen.

Namens het programmateam:

Krijn Kluft, Patricia Buts, Marianne de Vries, Irene Detering, Susan Wouters, Marian van Gijswijk-Mekkelholt, en Miny Schrotenboer-van den Berg

Banner Image

‘Samen zijn
wij Rosehaghe’

Rosehaghe, een dorp in de stad met een eigen karakter. Met haar 138 eengezinswoningen, 2 bovenwoningen en een verenigingsgebouw is Rosehaghe een van de kleinste, zelfstandige woningbouwverenigingen in Nederland. Een unieke woongemeenschap, bestuurd door de bewoners zelf. Samen zijn wij Rosehaghe.