28 november 2022

Bewonerscommissie Rosehaghe start binnenkort de enquête “Duurzaamheid en Energiebesparing” onder wijkbewoners. De bewonerscommissie wil met deze enquête inzicht krijgen hoe omgegaan wordt met de energiekosten, welke energiebesparende maatregelen er in huis genomen zijn en waaraan behoefte bestaat op het gebied van verduurzaming van de woning.

Binnenkort ontvangt u de enquête in uw mailbox of, als uw e-mailadres bij ons niet bekend is, in de brievenbus. De antwoorden worden anoniem verwerkt en de bewonerscommissie verwacht begin 2023 de uitslagen bekend te kunnen maken.

Banner Image

‘Samen zijn
wij Rosehaghe’

Rosehaghe, een dorp in de stad met een eigen karakter. Met haar 138 eengezinswoningen, 2 bovenwoningen en een verenigingsgebouw is Rosehaghe een van de kleinste, zelfstandige woningbouwverenigingen in Nederland. Een unieke woongemeenschap, bestuurd door de bewoners zelf. Samen zijn wij Rosehaghe.