16 april 2023

In dit bericht van bewonerscommissie (bc) Rosehaghe blikt de bc terug op 2022. De bewonerscommissie heeft in 2022 een ledenwisseling ondergaan. Gestopt zijn Wil Maris en Miny Schrotenboer, beiden na meer dan 10 jaar lid te zijn geweest. Toegetreden leden Jolanda Slierings en Rachel Spier zorgen, samen met voorzitter Rutger Kleinmann en secretaris Otto Schilling, voor de huidige samenstelling van de bc. De bc heeft 2 tot 3 keer per jaar onderling overleg en minimaal twee keer per jaar, in het voor- en najaar, met bestuur Rosehaghe. Omdat de bc soms te maken krijgt met complexe, technische, woonzaken, wordt sinds twee jaar een externe adviseur van de Woonbond ingehuurd.

In 2022 hebben wij weer het huurbeleid van dat jaar kunnen meebepalen. Daarnaast vonden de voornaamste activiteiten van de bewonerscommissie plaats in het najaar. Allereerst de enquête duurzaamheid en energiebesparing, welke door 80 van de 140 huishoudens is ingevuld. De resultaten daarvan staan op website Rosehaghe en in de vorige editie van wijkkrant het Zaeltje. Tenslotte het financieel en logistiek organiseren, voor het tweede opeenvolgende jaar, van de vlamschalenactie rond de kerst.
Middels een tweemaandelijks bericht in wijkkrant het Zaeltje en, sinds eind vorig jaar ook op website van Rosehaghe, probeert de bewonerscommissie haar zichtbaarheid te vergroten. Wel met in het achterhoofd dat de bc een bescheiden rol heeft en het werk op vrijwillige basis gedaan wordt.

De aanwas recent, van twee nieuwe leden, toont gelukkig aan dat er onder wijkbewoners, ondanks drukke werkzaamheden elders, belangstelling blijft actief te zijn op bewoners medezeggenschap gebied. Het werk van de bc wordt gevoed door wat er onder de huurders leeft. Dat kan variëren van het willen vergroten van veiligheid in de wijk, het zoeken van medestanders voor een duurzaamheidsproject tot vragen over de onduidelijkheid en onzekerheid, die bv. tijdelijke huur met zich kan meebrengen.

Reacties op dit bericht graag sturen naar bewonerscommissie@rosehaghe.nl of neem contact op met secretaris Otto Schilling, Anslijnstraat 27 tel 0627363316

Banner Image

‘Samen zijn
wij Rosehaghe’

Rosehaghe, een dorp in de stad met een eigen karakter. Met haar 138 eengezinswoningen, 2 bovenwoningen en een verenigingsgebouw is Rosehaghe een van de kleinste, zelfstandige woningbouwverenigingen in Nederland. Een unieke woongemeenschap, bestuurd door de bewoners zelf. Samen zijn wij Rosehaghe.