10 juli 2023

Op 29 juni jl. vond weer de jaarlijkse Algemene ledenvergadering Rosehaghe plaats. De bewonerscommissie was ook aanwezig, vanuit haar oogpunt gezien hierbij een korte impressie.

  • Er is verantwoording afgelegd over uitgaven van de bewonerscommissie het afgelopen jaar.
  • Aan het bestuur is een uitgewerkt reglement tijdelijk verhuur gevraagd.
  • Er blijft belangstelling voor fietsberging voorziening. Het ontwikkelen van een uniforme persoonlijke berging lijkt een haast onmogelijke zaak gezien de eisen, die aan een wijk met monumentenstatus worden gesteld. De focus ligt nu op een of meerdere plekken in de wijk waar fietsen veilig en droog opgeborgen kunnen worden. Graag brengt de bewonerscommissie in kaart wie een gemeenschappelijke fietsberging ziet zitten.
  • Onder buurtbewoners leeft ook de wens voor terugkeer van het tuinhekje. Bij vele adressen is dat hekje verdwenen, het zou fijn zijn als een (uniform) Rosehaghe hekje, in ieder geval voor diegenen, die daar behoefte aan hebben, verkrijgbaar is. Laat het de bewonerscommissie weten als u een hekje wilt.
  • Verder werd de vraag gesteld hoe het zit met aanschaf regenton, de bewonerscommissie kan ook doorverwijzen naar diegene, die al langer bezig is om over dit soort onderwerpen mede belangstellenden georganiseerd te krijgen. In het geval van de regenton is dat Emke Koops uit de Merkmanstraat. Laat het ons weten als u iemand kent die informatie over een bepaald onderwerp heeft. Het bundelen van krachten vergroot draagvlak als wij voor onze wensen bestuur Rosehaghe en Gemeente Haarlem nodig hebben.
  • Het blijkt dat er aan het mailadres van de bewonerscommissie berichten zijn gestuurd, die niet zijn gelezen. De bewonerscommissie belooft beterschap. Op het voorstel van de bewonerscommissie aan aanwezigen, om een bc-spreekuur in te stellen, werd positief gereageerd. Dit voorstel wordt in het eerstvolgende bc-overleg, in september of oktober, nader uitgewerkt. Wel moet vermeld worden dat bewonerscommissie werk op vrijwillige basis geschied en dat alle leden overige activiteiten en werkzaamheden hebben die veel van hun tijd in beslag nemen. Daardoor kan beantwoording van vragen en de uitkomst van aangedragen onderwerpen langer duren. Wij vragen daarvoor begrip. Reacties en vragen bij voorkeur naar bewonerscommissie@rosehaghe.nl of kijk voor meer contactgegevens van de bewonerscommissie op www.rosehaghe.nl.
Banner Image

‘Samen zijn
wij Rosehaghe’

Rosehaghe, een dorp in de stad met een eigen karakter. Met haar 138 eengezinswoningen, 2 bovenwoningen en een verenigingsgebouw is Rosehaghe een van de kleinste, zelfstandige woningbouwverenigingen in Nederland. Een unieke woongemeenschap, bestuurd door de bewoners zelf. Samen zijn wij Rosehaghe.