31 mei 2022

Door Maarten Nelissen, bestuurslid onderhoud

Er is weer een belangrijke stap gezet in het renovatieproces van onze woningen. Na een uitgebreide voorbereiding en vele onderzoeken is op 19 mei 2022 de omgevingsvergunning aangevraagd voor de renovatie van Anslijnstraat 59. Omdat de woningen van Rosehaghe deel uitmaken van een Rijksmonument is er uitvoerig overleg geweest met de afdeling Erfgoed van de gemeente Haarlem.

Anslijnstraat 59 zal als pilotwoning dienen voor de uitvoer van verschillende duurzaamheidsmaatregelen waarin we vooral gaan kijken wat nog beter en slimmer kan op het gebied van isolatie en installaties zodat we de komende decennia nog fijn en prettig kunnen wonen met meer comfort en lagere energiekosten.

Tevens zal er heel zorgvuldig gekeken worden naar elementen met een hoge bouwhistorische waarde zoals bijv. het trappenhuis, de deuren en inbouwkasten maar ook de oorspronkelijke schilderijlijsten en de schoorsteen schouwen enz. De belangrijkste maatregelen zullen o.a. zijn, een nieuwe en geïsoleerde begane grondvloer, isolerende voorzetwanden bij de buitengevels, geluidsisolerende wanden bij de woning scheidende muren, speciaal isolatieglas in de vensters, monumentenglas in de ramen in de voorgevels, verwarmingsinstallatie die voorbereid is op laagtemperatuurverwarming met een wellicht in de toekomst hybride centrale verwarmingstoestel, een centraal mechanisch ventilatiesysteem enz.

Als alles goed gaat zal in september worden aangevangen met de start van de werkzaamheden, er is al overleg met de aannemer geweest en er is een begin gemaakt met het opstellen van een bestek waarin beschreven wordt wat er allemaal gedaan gaat worden. In volgende nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de voortgang.

Banner Image

‘Samen zijn
wij Rosehaghe’

Rosehaghe, een dorp in de stad met een eigen karakter. Met haar 138 eengezinswoningen, 2 bovenwoningen en een verenigingsgebouw is Rosehaghe een van de kleinste, zelfstandige woningbouwverenigingen in Nederland. Een unieke woongemeenschap, bestuurd door de bewoners zelf. Samen zijn wij Rosehaghe.