19 december 2020
Dag beste buurtbewoners.

Het is een bijzondere situatie, die zo lang al duurt, dat er gewenning ontstaat. Gewenning aan het ontbreken van een Algemene Ledenvergadering. Jammer dat we die nog niet kunnen houden. De verwachting is van mijn kant dat dit in 2021 hopelijk weer wel kan. Het zal wel april mei worden, voordat dit een feit is.

Op de nieuwe website, onder het kopje ‘Rosehaghe” en “jaarverslagen” is de jaarrekening van 2019 te vinden. Door de Autoriteit woningcorporaties is via een brief aangegeven dat er geen reden is voor opmerkingen over het jaarverslag en dat het risico laag is. Het is even wennen aan de terminologie. Ze zeggen niet dat het goed is. Ze geven in een brief aan dat het niet ‘verkeerd’ is. Het is een andere benadering, die op hetzelfde neerkomt. We doen het als Rosehaghe dus goed. Terwijl het in de complexe wereld van het besturen van een woningbouwvereniging behoorlijk veranderd is, sinds 2015, de nieuwe woningwet. Dank aan de Raad van Commissarissen, Paul, Elsie en Thomas en de bewonerscommissie, Otto, Wil, Rutger en Miny. De BC heeft weer alles op alles gezet om goed mee te blijven praten. We zijn blij en tevreden dat zij ook externe deskundigheid hebben ingehuurd, om hen te adviseren.

Het bestuur van Rosehaghe is ook verder geprofessionaliseerd en met de beide leden en de financieel controller is een arbeidsovereenkomst opgesteld. Dit is een vereiste en sinds 1 juli 2019 ingevoerd.  De voltallige RvC, vertegenwoordigt door Paul Trumpie, is de zg ”werkgever” en het bestuur is dan “werknemer’ geworden. Jeroen Reuver is in dienst bij de vereniging, door het bestuur aangesteld, omdat hij ook werknemer was bij een andere toegelaten instelling, woningcorporatie. Dan mag hij geen bestuurder zijn bij Rosehaghe. Dit is veel technische informatie. Toch dat zijn de bestuurlijke veranderingen.

Verder zijn we als bestuur druk bezig om allerlei verbeteringen aan te brengen in het beheer en beleid. We voeren verdere digitalisering door, zowel in de rapportages, als het contact met de bewoners. Nadat iedereen persoonlijk bezoek heeft gehad voor het zonnestroom contract en we de bewoners gegevens helemaal up to date hebben, wordt er een enquête uitgezet.

Dat gaat het uitgebreide contact worden met de bewoners een enquête met een vragenlijst over ervaringen en verbeteringen. Jullie gaan het zien.

Als laatste en wellicht belangrijkste wil ik hier graag het programma team en alle vrijwilligers van ’t Zaeltje heel hartelijk bedanken, voor de acties die het afgelopen jaar zijn uitgezet, aanpassingen aan het beleid en flexibiliteit met al die maatregelen, onderhouden van de tuin en zoveel meer!!. Dank aan Krijn, Miny, Petra, Ria, Wim, Marjan, Marianne, Joke, Heidi, Leonie, Hein, Gerda, Jose, Friso, Linda, Paula en zoveel meer dat ik er vast teveel vergeet, Excuus.

Fijne dagen en gezond nieuw jaar.

De voorzitter
Huib Zeevenhooven

Banner Image

‘Samen zijn
wij Rosehaghe’

Rosehaghe, een dorp in de stad met een eigen karakter. Met haar 138 eengezinswoningen, 2 bovenwoningen en een verenigingsgebouw is Rosehaghe een van de kleinste, zelfstandige woningbouwverenigingen in Nederland. Een unieke woongemeenschap, bestuurd door de bewoners zelf. Samen zijn wij Rosehaghe.