15 juni 2022

Beste bewoners van Rosehaghe, RvC leden, BC leden, Bestuur Stichting ‘t Zaeltje,

 

Na twee en een half jaar kunnen we weer verantwoord een ledenvergadering houden. De laatste dateert van 18 december 2019, waar we de begroting van 2020 hebben behandeld, lang geleden alweer.

In die twee en half jaar is weer veel gebeurd. Wij brengen U daar graag van op de hoogte, tevens staat de door RvC en accountant goedgekeurde jaarrekening van 2021 op de website.

Nieuw is dat wij als bestuur stimuleren om vrijwel alleen digitaal met u/jullie te communiceren. Dat is handiger, makkelijker en veel goedkoper.

De 15 adressen zonder een bekend e-mailadres krijgen een papieren agenda en uitnodiging in de brievenbus. Wat wij een hele mooie actie zouden vinden is dat de buren van deze adressen deze bewoners op de hoogte houden van het nieuws. Het zijn maar 4 adressen aan de Brouwerskade, 3 in de Merkmanstraat, 1 in de Kopsstraat, 1 in de Anslijnstraat en 6 in de Hoofmanstraat, Dat is te doen.

We zien jullie graag tijdens de ALV, op 29 juni om 19.30 uur in Het Zaeltje. Hierbij alvast de agenda en de notulen van 18 december 2019. Ik hoor graag jullie opmerkingen.

NB: Voor leden die het boek ‘Samen zijn wij Rosehaghe’ nog niet gekregen hebben, ligt er een exemplaar klaar.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Huib Zeevenhooven
voorzitter

Banner Image

‘Samen zijn
wij Rosehaghe’

Rosehaghe, een dorp in de stad met een eigen karakter. Met haar 138 eengezinswoningen, 2 bovenwoningen en een verenigingsgebouw is Rosehaghe een van de kleinste, zelfstandige woningbouwverenigingen in Nederland. Een unieke woongemeenschap, bestuurd door de bewoners zelf. Samen zijn wij Rosehaghe.