15 juni 2024

In 2021 heeft het bestuur met haar Koersplan een goede strategie ontwikkeld. Echter, daarna kwam 2022 met stijgende energieprijzen en hogere bouwkosten. Deze twee ontwikkelingen maakte het nodig de strategie te herzien. De belangrijkste wijzigingen hebben wij hieronder samengevat en de volledige strategie kunt u lezen in de aangepaste versie van het Koersplan.

Het bestuur heeft besloten om de renovatie bij mutatie los te laten en nu veel meer te concentreren op verduurzaming in bewoonde toestand. Hierdoor profiteren ook de huidige bewoners van de maatregelen. Dit kan door ingrepen als verdubbeling van het glas en vloerisolatie. Het is een besluit met de nodige hobbels omdat de constructie van de woningen vraagt hoe condens vermeden kan worden. De beste optie is een gehele renovatie, doch door het bovenstaande is deze route losgelaten.

De glasisolatie kan uitgevoerd worden tijdens de schilderbeurten. Normaliter wordt er eens in de zes jaar geschilderd. Eventueel door de verbeterde materialen kan dit opgerekt worden naar eens in de zeven jaar. Tijdens deze onderhoudsbeurt willen we dan onderzoeken hoe de verdubbeling uitgevoerd kan worden, alleen op de begane grond of beide verdiepingen.

De vloerisolatie kan uitgevoerd worden als de vloer onderhoud nodig heeft. Hoewel het nogal omslachtig is, heeft het bestuur ervaring om dit in bewoonde staat uit te voeren.

Beide maatregelen zijn nu speerpunten voor de duurzaamheid en energiebesparing. De limiterende of beperkte factor is het geld dat hiervoor beschikbaar is of komt.

De verdubbeling van het glas is een goede operatie, relatief makkelijk uit te voeren. Toch zal die gestuurd worden door de beschikbare financiële middelen. Na de dakisolatie en de zonnepanelen (samen goed voor 3,8 miljoen euro) is dat een goede vervolgstap. Om voor nog 120 woningen de beglazing volgens de normen te verdubbelen is een financieel intensieve operatie. Om deze maatregelen betaalbaar te krijgen is het bestuur uitgebreid aan het kijken om een klein aantal extra woningen in de vrije sector te gaan verhuren. Met de extra inkomsten kunnen dan de komende maatregelen goed betaald worden.

De huuropbrengst is de afgelopen jaren, door huurbevriezing en huurdaling, amper gestegen. Dat is heel goed en passend voor de sector, daar zijn wij als bestuur ook heel tevreden over. Alleen maakt het voor het uitvoeren van de beoogde ingrepen wel lastig. Vandaar dat we aan het kijken en onderzoeken zijn of het aantal vrijesectorwoningen uitgebreid kan worden naar 20 woningen. Dit is een route van de lange adem met veel overleg en hobbels, dus verre van zeker. De verschillende voorwaarden die gemeente Haarlem en de Autoriteit woningcorporatie stellen zijn uitgebreid en complex. De wethouder die hierover gaat wil geen enkele woning meer verliezen uit de sociale sector. Op zich is dat een heel goed streven. Toch vraagt investering op duurzaamheid een noodzakelijke extra financiële impuls.

Tot zover de belangrijkste wijzigingen. Het doel is nog steeds om de duurzaamheidsambities zo goed mogelijk te halen en gelukkig wordt vrijwel alle zonnestroom via panelen op de daken opgewekt. Alleen het verwarmen met gas blijft in deze monumentale woningen een uitdaging.

Namens het bestuur:

Huib Zeevenhooven, voorzitter

Banner Image

‘Samen zijn
wij Rosehaghe’

Rosehaghe, een dorp in de stad met een eigen karakter. Met haar 138 eengezinswoningen, 2 bovenwoningen en een verenigingsgebouw is Rosehaghe een van de kleinste, zelfstandige woningbouwverenigingen in Nederland. Een unieke woongemeenschap, bestuurd door de bewoners zelf. Samen zijn wij Rosehaghe.