atum

29 juni 2022

ijd

19.30 – 21.30

osten

Geen kosten p.p.

ocatie

Het Zaeltje

Op woensdag 29 juni 19.30 uur is er weer een Algemene Ledenvergadering. Na twee en een half jaar, de laatste was 18 december 2019, is het weer mogelijk samen te komen. Tijdens de vergadering willen we de draad weer oppakken en de leden informeren over de stand van zaken.

De jaarrekening van 2021 is goedgekeurd door de accountant. Op deze avond zal deze worden toegelicht. Andere onderwerpen op de agenda zijn de gerealiseerde zonnepanelen, de stand van zaken rond verduurzaming, de stand van zaken rond de verhuur, de nieuwe strategie voorstellen, de samenleving en toekomst perspectieven.

NB: Voor leden die het boek 'Samen zijn wij Rosehaghe' nog niet gekregen hebben, ligt er een exemplaar klaar.

Banner Image

‘Samen zijn
wij Rosehaghe’

Rosehaghe, een dorp in de stad met een eigen karakter. Met haar 138 eengezinswoningen, 2 bovenwoningen en een verenigingsgebouw is Rosehaghe een van de kleinste, zelfstandige woningbouwverenigingen in Nederland. Een unieke woongemeenschap, bestuurd door de bewoners zelf. Samen zijn wij Rosehaghe.