atum

29 juni 2023

ijd

19.30 – 22.00

osten

Geen kosten p.p.

ocatie

Het Zaeltje

Geachte leden van de woningbouwvereniging Rosehaghe,

Gaarne nodigen wij u uit voor een Algemene Ledenvergadering op Donderdag 29 juni 2023 in ons verenigingsgebouw aan de Hoofmanstraat 12B, aanvang 19.30 uur.

AGENDA:

  1. Mededelingen
  2. Notulen ALV 29-06-2022
  3. Ingekomen stukken
  4. Aftreden Thomas de Gijsel en nieuw RvC lid financiën, Mark Veerman
  5. Toelichting Bewonerscommissie
  6. Mondeling verslag activiteiten Stichting Het Zaeltje, door de voorzitter Krijn Kluft
  7. Jaarverslag 2022
  8. Koersplan 2023 2030
  9. Visitatie 2023 en enquêtes
  10. Rondvraag

Omdat wij uw vragen zo zorgvuldig en volledig mogelijk willen beant­woor­den, verzoeken wij u vriendelijk uw vragen schriftelijk vóór 27 juni 2023 digitaal aan te leveren bij het bestuur via administratie@rosehaghe.nl, of in de brievenbus te deponeren Hoofmanstraat 12B (Het Zaeltje).

Alle belangrijke schriftelijke vergaderstukken voor deze vergadering kunnen vooraf digitaal worden aangevraagd door een verzoek hiertoe te sturen aan administratie@rosehaghe.nl, met vermelding van naam en woonadres.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Rosehaghe,

Huib Zeevenhooven, voorzitter
Jeroen Reuver, penningmeester
Maarten Nelissen, bestuurslid onderhoud
Patricia Buts (aspirant)

Banner Image

‘Samen zijn
wij Rosehaghe’

Rosehaghe, een dorp in de stad met een eigen karakter. Met haar 138 eengezinswoningen, 2 bovenwoningen en een verenigingsgebouw is Rosehaghe een van de kleinste, zelfstandige woningbouwverenigingen in Nederland. Een unieke woongemeenschap, bestuurd door de bewoners zelf. Samen zijn wij Rosehaghe.